L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, i el Consolat de Mar, a través de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, han signat un conveni que té per objecte l’impuls de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes.

A la signatura hi va assistir el Consol Major, Jordi Domingo i Garcia-Milà, que va explicar que  el Consolat de Mar de Barcelona és una institució secular que sorgeix a l’Edat Mitjana. La seva vocació representativa dels interessos mercantils, el posicionen com a referent en bones pràctiques de resolució consensuada de conflictes.

Els Srs. Pol Fages i Eduard Bosch, presidents de la Cambres de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols, es van comprometre a fer-ne la màxima difusió, ja que creuen fermament en la utilitat d’aquesta eina en l’actual context de crisi.

Els Srs. Carles McCragh i Joan R. Puig, presidents dels Col·legis de l’Advocacia de Girona i Figueres, van explicar que els advocats, històricament, han estat agents de la negociació empresarial i, per aquest motiu, s’implicaran amb convenciment amb aquesta iniciativa.

 

Servei de mediació concursal

La llei de la segona oportunitat va introduir un mecanisme efectiu per a les empreses, instaurant un règim d’exoneració de deutes, en el marc del procediment concursal.

La llei concursal regula les situacions d’insolvència i preveu que les cambres puguin ajudar a les empreses i autònoms que hagin vist empitjorada la seva situació econòmica i no poden fer front als deutes.

“Mitjançant aquest servei de les cambres, el deutor pot sol·licitar el nomenament d’un mediador concursal per intentar un acord extrajudicial de pagaments”, va afirmar Fàbrega.

El president de la Cambra de Girona va destacar que “amb l’inici d’aquest procediment de mediació concursal es pot aconseguir la paralització de les execucions judicials o extrajudicials sobre el seu patrimoni, per un termini de 3 mesos màxim”.

Dins d’aquest termini el mediador ha d’ajudar al deutor a elaborar un pla de pagaments per poder assolir un acord extrajudicial amb els seus creditors.

A l’acte també hi van assistir els degans i presidents dels Col·legis de l’Advocacia i de les Cambres gironines, acompanyats d’un membre de la seva junta.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, assegura que les cambres estan convençudes que la situació actual necessita “la implementació i consolidació d’ instruments de resolució de conflictes de caràcter extrajudicial, pel seu caràcter confidencial, que preserva així la imatge de l’empresa i resulta econòmic, ja que els conflictes es resolen en poc temps i s’ofereix la possibilitat de poder seguir mantenint les relacions comercials”. El president també afirma que per les cambres catalanes és un honor el poder instrumentar la mediació sota el paraigües institucional del Consolat de Mar.