Des de sempre l’advocacia ha estat al costat d’aquelles persones que necessiten ajut i assessorament per tirar endavant amb les seves pròpies vides; fins i tot jo diria que des de temps immemorial les advocades i els advocats han caminat al costat de totes aquelles que vol emprendre un negoci o iniciar una activitat econòmica. El mon empresarial i l’advocacia tenen moltes coses en comú perquè comparteixen els mateixos principis emprenedors i lliberals; tant mateix ambdós mons es complementen i s’ajuden recíprocament.

En l’actualitat la manera que els professionals de l’advocacia han contribuït a solucionar els conflictes del sector empresarial sempre ha estat l’ intent d’arribar a un acord amb la part contraria, bé amb la pròpia empresària, bé amb la seva advocada; tot i que la manca d’enteniment sempre ha fet que l’esglaó a trepitjar ha estat la interposició de l’acció judicial acudint a la via jurisdiccional competent.

Ja fa molt de temps que, amb l’ajut d’un entorn propici, i la possibilitat que brinda l’experiència professional, ha permès que ens adonem de la necessitat de canviar aquest esglaó judicial per un altre sistema on la voluntat de les parts i la posada en escena de la seva visió del conflicte permet que la recerca de la solució sigui més propera, ràpida i efectiva.

Quan encara no hi havia un sistema judicial tal i com el coneixem ara, una institució pionera en activar l’activitat econòmica i resoldre els problemes derivats del tràfic mercantil a la Mediterrània, el Consolat del Mar, complementava la tasca mercantil impossibilitant amb l’aplicació dels usos i costums l’enquistament de qualsevol problema marítim, donant veu al mes al Tribunal de la Carta Consular.

Avui en dia, amb un sistema jurisdiccional públic, la societat acudeix als Tribunals i Jutjats per resoldre els seus conflictes, siguin de la mena que siguin, generant un col·lapse judicial, agreujat, avui en dia, per la pandèmia. L’endarreriment de l’Administració de Justícia no afavoreix la continuïtat del camí de les parts del procés amb plena tranquil·litat ja que desconeixen el temps que es trigarà en dictar una resolució ferma i en moltes ocasions no disposes del control dels actius que es troben en tela de judici. El temps és molt apreciat per l’empresariat i si no el pots controlar, o al menys prevenir, la viabilitat de l’activitat econòmica perd cobertura de futur i per tant contingut econòmic.

 

La ciutat de Tortosa va fundar el seu Consolat del Mar, tal i com ho afirmen molts d’historiadors, a l’any 1363. Gaudia del seu llibre de Costums de data 1279 on parcialment incorporaven els usos mercantils de la seva àrea d’influència fluvial i marítima que amb molt bona harmonia amb el Consolat de Mar de Barcelona, aquest llibre va conviure amb el del mateix Consolat de Mar, essent tots dos la base fonamental de l’ordenament marítim general.

 

El passat 26 de novembre de 2020 aquesta harmonia i germanor entre el Consolat de Mar de Barcelona i les terres ebrenques ha tornat a reviure moments històrics i hegemònics. Tot just a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tortosa va tenir lloc la signatura del primer conveni que té per objecte promoure la resolució de conflictes entre empreses acudint al Consolat del Mar per al nomenament de la persona mediadora o àrbitre que hagi de conèixer del conflicte, amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Advocades i Advocats de Tortosa, mitjançant el seu centre de Mediació de Dret Privat de les TTEE.

La signatura del Conveni va tenir lloc a les 10:30 hores amb l’assistència del Consol Major, el Sr. Jordi Domingo i Garcia-Milà, del President de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tortosa, el Sr. Francesc Faiges i Borràs i de la Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, la Sra. Marta Martínez i Gellida.

La il·lusió en el moment de la signatura era patent atenent, no només a la continuïtat històrica que configuraven totes tres entitats, si més no a l’aposta que es feia per utilitzar altres sistemes coetanis a la via judicial, un dels més importats a hores d’ara, la mediació, que amb l’ajut de l’advocacia pot conferir un resultat digne d’elogiar si aconseguim que l’empresariat, a banda d’estar molt ben assessorat, pot gaudir d’una línia de resolució dels conflictes ràpida i propera.

 

La situació del mon empresarial en l’actualitat és, si més no, molt delicada. El tancament d’establiments, el poc consum i la inseguretat patent per la situació atípica que ens ha tocat viure fa necessari que els operadors econòmics i els jurídics s’alineïn a la recerca d’aquests mitjans diferents als jurisdiccionals per gestionar, entre altres coses, de la millor manera possible, els interessos dels diferents col·lectius per exercitar la funció que a cadascun li correspon: triomfar en el món empresarial, assessorar i obtenir una resposta ràpida a qualsevol disputa que hi pugui haver que no redueixi la capacitat operativa de les parts.