Les Cambres de Comerç gironines i els Col·legis de l’Advocacia, entre els quals l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà, han signat un conveni que té per objectiu l’impuls de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes.
Segons el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, la situació actual «necessita la implementació i consolidació d’instruments de resolució de conflictes de caràcter extrajudicial»