NOTICIAS

El Consolat de Mar firma un acuerdo de colabración para la promoción de la mediación empresarial

By Sin categoría

26/07/2021.- El Consolat de Mar firma junto con la Cámara de Comercio de Reus i el Colegio de Abogados de Reus un convenio de colaboración para la promoción de la mediación empresarial. Con este acuerdo se da apoyo a la mediación empresarial y a los sistemas alternativos de disputas (ADRs), impulsando estos mecanismos como medidas para continuidad empresarial.

El Consolat de Mar firma un convenio para la promoción de la mediación empresarial con el Ilustre Colegio de Abogados de Vic i la Cámara de Comercio de Osona

By Sin categoría

Este acuerdo tiene como objetivo promocionar la mediación empresarial e implementar los mecanismos de resolución alternativa de disputas como los instrumentos principales para la resolución de conflictos. Desde el Consolat de Mar, la Cámara de Comercio de Osona y el Ilustre Colegio de Abogados de Vic se da apoyo a la implantación de estos mecanismos y se coordinan sistemas para asesorar a las empresas y autónomos en la mediación empresarial. El acuerdo se firmó en la sede de la Cámara de Comercio de Osona el 7 de junio de 2021.

Acuerdo europeo para la promoción de los medios alternativos de resolución de conflictos firmado entre la Cámara de Comercio de Barcelona, el Consolat de Mar, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO.

By Sin categorizar

Se trata de un acuerdo sin precedentes que por primera vez conecta la Cámara de Comercio de Barcelona, y su Consolat de Mar, con la agencia europea de la UE, EUIPO, encargada de velar por la protección de la innovación empresarial en cuanto a marcas, dibujos y modelos, que tanto valor tienen como ventaja competitiva para las empresas.

Mediante este acuerdo, la Cámara, a través de su centro de administración de servicios de resolución de conflictos ADR que dirige el Consolat de Mar, se compromete a promover el uso de los sistemas alternativos mediante todo tipo de acciones informativas, formativas y de cooperación, con la plena convicción de que los derechos y beneficios inherentes a la propiedad intelectual pueden incrementar su valor a través de mecanismos de resolución consensuada entre las partes en conflicto.

Con la firma de este acuerdo, la Cámara de Comercio de Barcelona refuerza su apuesta empresarial por la I + D + i en un contexto marcado por las evoluciones constantes y la necesidad de apoyar las vías consensuadas y pacíficas de resolución de conflictos.

El acuerdo declaración común de intenciones se ha formalizado entre la Cámara de Comercio de Barcelona y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, concretamente con su servicio ADR de las Salas de Recurso (Boards of Appeal).

Common Statement of Intent EUIPO (1)

El Consolat de Mar, el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i la Cambra del Baix Llobregat apropen la mediació empresarial al teixit econòmic de la comarca

By Sin categoría

Barcelona, 26 de febrer de 2021.- El Consolat de Mar i la Cambra del Baix Llobregat han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats i Advocades de Sant Feliu de Llobregat amb l’objectiu d’impulsar la mediació empresarial i posicionar aquest sistema de resolució de conflictes alternatiu als tribunals com un mecanisme àgil i eficaç entre les empreses i el teixit social del Baix Llobregat.
El Cònsol Major del Consolat de Mar, Jordi Domingo, la degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, Eva Mª Ribó, i el president de la Cambra del Baix Llobregat, Carles Guilera, van formalitzar la signatura del conveni de col·laboració el passat 19 de febrer.
Mitjançant aquest acord, tant la Cambra del Baix Llobregat com el Col·legi es comprometen a derivar les peticions de mediació empresarial que rebin al Consolat de Mar, que designarà la persona mediadora d’entre aquelles que figurin al Registre de Mediadors del Consell General de Cambres de Catalunya i pertanyin al Col·legi d’Advocats i Advocades de St. Feliu de Llobregat.
Les parts signants del conveni de col·laboració també es comprometen a promoure entre els seus electors i col·legiats la utilització d’una clàusula als contractes de caràcter empresarial en els que intervinguin o en siguin part perquè en cas de conflicte entre empreses el cas se sotmeti a la mediació del Consolat de Mar, i en cas que no s’arribi a una entesa, a un arbitratge.
El Consolat de Mar, una institució centenària El Consolat de Mar és el centre d’arbitratges i mediació de conflictes empresarials de la
Cambra de Barcelona. Fundat el segle XIII, és una institució jurídico-mercantil que des dels seus inicis ha estat un instrument al servei dels empresaris per tal de propiciar la solució pactada dels seus conflictes i divergències i ha vetllat per les bones pràctiques comercials al Mediterrani.
Seguint aquest llegat històric, el Consolat de Mar ha impulsat el projecte “Cambres – Col·legis d’Advocats” per obrir les portes a empreses, autònoms i professionals el dret a acudir aquesta institució per resoldre els conflictes mitjançant la mediació empresarial i trobar solucions que ajudin a impulsar la continuïtat i el creixement dels negocis en un món cada dia més global.

El Cònsol Major, el degà del Col·legi d’Advocats de Granollers i el president de la Cambra del Vallès Oriental signen un conveni per impulsar aquest servei per facilitar la resolució pactada de conflictes.

El Consolat de Mar, el Col·legi d’Advocats de Granollers i la Cambra del Vallès Oriental apropen la mediació empresarial al teixit econòmic de la comarca

By Sin categoría

El Consolat de Mar i la Cambra del Vallès Oriental han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats i Advocades de Sant Feliu de Llobregat amb l’objectiu d’impulsar la mediació empresarial i posicionar aquest sistema de resolució de conflictes alternatiu als tribunals com un mecanisme àgil i eficaç entre les empreses i el teixit social del Vallès Oriental.

El Cònsol Major del Consolat de Mar, Jordi Domingo, el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, Joan Martínez, i el president de la Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall, van formalitzar la signatura del conveni de col·laboració el passat 19 de febrer.

Mitjançant aquest acord, tant la Cambra del Vallès Oriental com el Col·legi es comprometen a derivar les peticions de mediació empresarial que rebin al Consolat de Mar, que designarà la persona mediadora d’entre aquelles que figurin al Registre de Mediadors del Consell General de Cambres de Catalunya i pertanyin al Col·legi d’Advocats i Advocades de Granollers.

Les parts signants del conveni de col·laboració també es comprometen a promoure entre els seus electors i col·legiats la utilització d’una clàusula als contractes de caràcter empresarial en els que intervinguin o en siguin part perquè en cas de conflicte entre empreses el cas se sotmeti a la mediació del Consolat de Mar, i en cas que no s’arribi a una entesa, a un arbitratge.

El Consolat de Mar, una institució centenària

El Consolat de Mar és el centre d’arbitratges i mediació de conflictes empresarials de la Cambra de Barcelona. Fundat el segle XIII, és una institució jurídico-mercantil que des dels seus inicis ha estat un instrument al servei dels empresaris per tal de propiciar la solució pactada dels seus conflictes i divergències i ha vetllat per les bones pràctiques comercials al Mediterrani.

Seguint aquest llegat històric, el Consolat de Mar ha impulsat el projecte “Cambres – Col·legis d’Advocats” per obrir les portes a empreses, autònoms i professionals el dret a acudir aquesta institució per resoldre els conflictes mitjançant la mediació empresarial i trobar solucions que ajudin a impulsar la continuïtat i el creixement dels negocis en un món cada dia més global.

Les Cambres gironines i els Col·legis d’Advocacia, units

By Sin categorizar, Sin categorizar, Sin categorizar, Sin categorizar, Sin categorizar

Les Cambres de Comerç gironines i els Col·legis de l’Advocacia, entre els quals l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà, han signat un conveni que té per objectiu l’impuls de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes.
Segons el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, la situació actual «necessita la implementació i consolidació d’instruments de resolució de conflictes de caràcter extrajudicial»