CONVENIS

En les accions d’impuls de la mediació s’han celebrat alguns convenis significatius i de transcendència institucional, entre els que convé esmentar els següents:

CONVENI AMB LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA I EL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE FIGUERES

CONVENI AMB LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA I EL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE GIRONA

CONVENI AMB LA CAMBRA DE COMERÇ DE TORTOSA I EL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE TORTOSA

CONVENI SIGNAT PEL CONSELL GENERAL DE CAMBRES I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CONVENI AMB EL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL PER A LA DERIVACIÓ A MEDIACIÓ

CONVENI AMB L SINGAPORE MEDIATION CENTER, UN DELS CENTRES INTERNACIONALS DE MÉS RELLEU

CONVENI AMB LA CAMBRA DE COMERÇ DE CRACÒVIA