Registre de medidors/es i àrbitres

Registre de Mediadors/es

El Registre de Mediadors/es del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, és el Registre comú per a totes les Cambres de Catalunya per prestar els seus serveis de mediació. Aquest Registre ofereix persones qualificades – formació i experiència en la resolució de conflictes i del món empresarial – amb un procediment d’incorporació objectiu, que permet triar objectivament a la persona més idònia atenent al tipus de conflicte del que es tracta i que garanteix els drets de les parts en tot moment (recusació de la persona mediadora).

Descarregar formulari de Registre de Mediadors/es

Registre d’Àrbitres del Consolat de Mar

Les persones interessades en actuar com a àrbitres en els procediments que el Consolat de Mar administra, han de complimentar el formulari corresponent.

El Consolat de Mar a través del seu Comitè Restringit, en valorarà la idoneïtat i decidirà sobre al seva incorporació en la relació d’àrbitres a designar en cada cas .

Descarregar formulari de Registre d'Àrbitres