ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

EL CONSELL DE VINT

El Consolat de Mar actua a través del Consell de Vint, tal i com recull l’article 3 de la seva ordenança, integrat pel president/a de la Cambra i per vint cònsols:

 • Dinou cònsols designats/des pel Ple de la Cambra, a proposta del Comitè Executiu, totes elles persones de prestigi reconegut en els camps industrial, comercial i de serveis de la demarcació cameral, procurant que la representació abraci el més gran nombre de sectors empresarials.
 • Un/a vintè cònsol que serà el president/a de la Llotja de Cereals, atesa la cooperació històrica d’aquesta amb el Consolat de Mar

El mandat dels i les cònsols dura quatre anys i poden ser reelegits/des.

El consell està presidit pel president/a de la Cambra de Comerç o, per delegació seva, pel/per la cònsol major, escollit d’entre els i les membres del Consell de Vint.

La secretaria del Consolat de Mar l’exerceix el secretari/ària general de la Cambra.

El Consell està presidit pel President de la Cambra de Comerç de Barcelona

 • José Luis Esteban i Mur (president de la Llotja de Cereals)
 • Immaculada Amat i Amigó
 • Víctor Blanc i Marfà
 • Pere Chías i Suriol
 • Anna Cornadó i Vidal
 • Josep Maria Coronas i Guinart
 • Anna De Quirós i Almorín
 • Raimon Domènech i Suñer
 • Jordi Domingo i Garcia-Milà
 • Lluís Ferrer Gaya
 • Antoni Fitó i Baucells
 • Oriol Guixà i Arderiu
 • Emma Gumbert i Jordan
 • Marta Martínez i Gellida
 • Màrius Miró i Gili
 • Ramón Nadal i Riera
 • Pascual Ortuño i Muñoz
 • Ada Parellada i Garrell
 • Santiago Vidal i Marsal
 • David Vilà i Bajona

 

 • Aureli Casabona i Bel (Cònsol d’Honor)
 • Àngel Garcia i Fontanet (Cònsol d’Honor)

Xavier Coronas Guinart.

El Comitè Restringit té delegades, entre sessió i sessió del Consell de Vint, les funcions d’aquest en administració d’arbitratges i sistemes alternatius de resolució de conflictes.

 • Immaculada Amat i Amigó
 • José Luís Esteban i Mur
 • Antoni Fitó i Baucells
 • Marta Martínez Gellida

Comitè Legislatiu
President: Sr. Josep Maria Valls i Xufré
Vicepresident/a: Sra. Marta Martínez i Gellida
Vocals: Sr. Jordi Pagés, Sra. Aura Esther Vilalta i Sra. Isabel Viola

Comitè de Mediació Concursal i de Segona Oportunitat