NEWS

The Consolat de Mar has signed an agreement by and between the Vic Bar Association and the Osona Chamber of Commerce in order to promote mediation for companies and business entrepreneurs

By Uncategorized

The agreement shall promote mediation amongst companies. It tends to implement the ADRs systems as effective mechanisms for companies’ dispute resolution. The Consolat de Mar, the Osona Chamber of Commerce and the Vic Bar Association bring their support to these systems and shall put in place coordinated mechanisms to assist companies and business entrepreneurs in the mechanics of mediation and ADRs. The agreement was signed at the Osona Chamber of Commerce headquarters on June 7th, 2021.

European Agreement between the Barcelona Chamber of Commerce, Consolat de Mar, and the European Union Intellectual Property Office, EUIPO, to promote alternative dispute resolution.

By Uncategorized

For the first time, this landmark agreement joins the Barcelona Chamber of Commerce, and its Consolat de Mar, with the European agency, EUIPO, responsible for ensuring business innovation through the protection of trademarks, designs and models, which are key competitive advantage assets for companies.

Through this agreement, the Chamber, through its ADR center headed by the Consolat de Mar, undertakes to promote the use of ADRs through any informative means, trainings and cooperation activities, confident that the rights and benefits inherent to intellectual property can increase their value through consensual resolution mechanisms for parties in conflict.

With the signature of this agreement, the Barcelona Chamber of Commerce enhances its support to business’ R & D & I investments, mostly when upon the current constant changing environment, consensual and peaceful ways of resolving conflicts, seem to be more necessary than ever

The agreement joint declaration of intent has been signed between the Barcelona Chamber of Commerce and the European Union Intellectual Property Office, EUIPO, in particular with the ADR service of the Boards of Appeal.

Common Statement of Intent EUIPO (1)

El Consolat de Mar, el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i la Cambra del Baix Llobregat apropen la mediació empresarial al teixit econòmic de la comarca

By Uncategorized

Barcelona, 26 de febrer de 2021.- El Consolat de Mar i la Cambra del Baix Llobregat han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats i Advocades de Sant Feliu de Llobregat amb l’objectiu d’impulsar la mediació empresarial i posicionar aquest sistema de resolució de conflictes alternatiu als tribunals com un mecanisme àgil i eficaç entre les empreses i el teixit social del Baix Llobregat.

 

 

El Cònsol Major, el degà del Col·legi d’Advocats de Granollers i el president de la Cambra del Vallès Oriental signen un conveni per impulsar aquest servei per facilitar la resolució pactada de conflictes.

El Consolat de Mar, el Col·legi d’Advocats de Granollers i la Cambra del Vallès Oriental apropen la mediació empresarial al teixit econòmic de la comarca

By Uncategorized

El Consolat de Mar i la Cambra del Vallès Oriental han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats i Advocades de Sant Feliu de Llobregat amb l’objectiu d’impulsar la mediació empresarial i posicionar aquest sistema de resolució de conflictes alternatiu als tribunals com un mecanisme àgil i eficaç entre les empreses i el teixit social del Vallès Oriental.

El Cònsol Major del Consolat de Mar, Jordi Domingo, el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, Joan Martínez, i el president de la Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall, van formalitzar la signatura del conveni de col·laboració el passat 19 de febrer.

Mitjançant aquest acord, tant la Cambra del Vallès Oriental com el Col·legi es comprometen a derivar les peticions de mediació empresarial que rebin al Consolat de Mar, que designarà la persona mediadora d’entre aquelles que figurin al Registre de Mediadors del Consell General de Cambres de Catalunya i pertanyin al Col·legi d’Advocats i Advocades de Granollers.

Les parts signants del conveni de col·laboració també es comprometen a promoure entre els seus electors i col·legiats la utilització d’una clàusula als contractes de caràcter empresarial en els que intervinguin o en siguin part perquè en cas de conflicte entre empreses el cas se sotmeti a la mediació del Consolat de Mar, i en cas que no s’arribi a una entesa, a un arbitratge.

El Consolat de Mar, una institució centenària

El Consolat de Mar és el centre d’arbitratges i mediació de conflictes empresarials de la Cambra de Barcelona. Fundat el segle XIII, és una institució jurídico-mercantil que des dels seus inicis ha estat un instrument al servei dels empresaris per tal de propiciar la solució pactada dels seus conflictes i divergències i ha vetllat per les bones pràctiques comercials al Mediterrani.

Seguint aquest llegat històric, el Consolat de Mar ha impulsat el projecte “Cambres – Col·legis d’Advocats” per obrir les portes a empreses, autònoms i professionals el dret a acudir aquesta institució per resoldre els conflictes mitjançant la mediació empresarial i trobar solucions que ajudin a impulsar la continuïtat i el creixement dels negocis en un món cada dia més global.