Monthly Archives

juliol 2022

Presentació de la Celebració dels 3/4 de Mil·lenni del Consolat de Mar de Barcelona

By Sense categoria

El 2022 el Consolat de Mar commemora els seus tres quarts de mil·lenni d’història. Des d’aquesta tardor i fins a la tardor de 2023, la institució celebrarà amb tots els honors els 750 anys del naixement dels Consolats de Mar, per tal de posar en valor socialment el que ha estat, representat i aportat a casa nostra i al món durant set segles i mig, així com la seva activitat present i el seu rol de futur en un món cada cop més interconnectat.

Per això hi ha previst un ampli ventall d’accions que es desenvoluparan horitzontalment sota la marca ¾ de Mil·lenni amb els següents objectius:

• Tornar a col·locar el Consolat de Mar dins l’imaginari col·lectiu actual del conjunt de la societat catalana, balear i valenciana, com a institució viva, carregada d’història, de present i de futur compartits.
• Difondre i promoure l’orgull col·lectiu que significa haver creat una institució amb set segles i mig d’història amb valors, contribucions i aportacions cabdals per al món occidental.
• Promoure les relacions entre els diferents territoris de llengua catalana, que també van tenir Consolat de Mar.
• Establir i promoure relacions internacionals arreu d’Europa i del món, basades en la cooperació i la diplomàcia culturals.
• Obrir i fer conèixer les diferents seus dels Consolats de Mar —les Llotges— al conjunt de la societat de casa nostra i de l’exterior per tal de difondre i explicar el rol actual del Consolat de Mar.
• Sensibilitzar al teixit empresarial sobre els valors i els avantatges de la mediació i l’arbitratge com a sistemes de resolució alternatiu de conflictes, obrint camins mitjançant els quals aquestes eines recuperin el pes que havien tingut a tota la Mediterrània i a bona part del món.

La primera d’aquestes accions ha tingut lloc el 13 de juliol de 2022 a Tortosa, origen del Llibre de les Costums de Tortosa que enguany compleix 750 anys i on es recopilen els primers usos i costums de la mar, que després passaran a ser font d’inspiració (i formar part) del Llibre del Consolat de Mar, veritable bressol del dret marítim internacional. Allà s’inicien ja els preparatius per la celebració dels tres quarts de mil·lenni d’història del Consolat de Mar.