Monthly Archives

març 2024

Aprovació de l’Avantprojecte de Llei Orgànica de mesures en matèria d’eficiència del servei públic de justícia

By Sense categoria

El passat 12 de març de 2024 el Consell de Ministres va aprovar l’Avantprojecte de Llei Orgànica de mesures en matèria d’eficiència del servei públic de justícia i d’accions col·lectives per a la protecció i defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.

Dins aquest avantprojecte s’incorporen les mesures relatives als mitjans alternatius de solució de controvèrsies (MASC) en favor de l’eficiència processal.

L’avantprojecte regula aquests mitjans i la seva aplicació en via no jurisdiccional, a l’àmbit mercantil i civil. Es potencia així la negociació entre les parts a través d’instruments com ara la mediació, la conciliació privada, l’oferta vinculant confidencial i l’opinió d’expert independent per trobar solucions acordades a les seves disputes.

L’ús d’aquests mitjans ja és comú i reeixit en altres països, i es preveu que ajudin a evitar litigis i alleugerir la sobrecàrrega de jutjats i tribunals.

Veure més informació -> Aquí