Monthly Archives

febrer 2024

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona comunica formalment l’assumpció plena del seu càrrec en tant que president alhora del Consolat de Mar

By Sense categoria

El Dr. Josep Santacreu, en la sessió del Ple de la Cambra, tinguda el proppassat 31 de gener de 2024, va comunicar formalment la decisió d’assumir plenament les funcions de president del Consolat de Mar.

En aquest sentit, el president de la Cambra va explicar davant l’òrgan suprem de govern i representació de l’entitat que era intenció seva exercir plenament les funcions de màxima autoritat del Consolat que, com va precisar, s’adquireix automàticament en el moment de la investidura com a president de la Cambra, la qual cosa va succeir el dia 9 d’octubre de 2023.

Fins aleshores, el que ostentava el càrrec de Cònsol Major del Consell de Vint del Consolat, per delegació del president/a de la Cambra, va ser el Sr. Jordi Domingo Garcia-Milà, al qual en l’esmentada reunió del Ple de 31 de gener se li van agrair els serveis prestats.

En conseqüència, actualment és el president de la Cambra qui n’exerceix plenament les funcions de president del Consolat, tot havent declinat l’opció de la delegació de funcions en la figura de Cònsol Major.

D’altra banda, en l’esmentada sessió plenària de la Cambra, es va aprovar el nomenament de la nova Cònsol del Consell de Vint, Sra. Emma Gumbert i Jordan, en tant que empresària de reconegut prestigi i jurista experta en mediació laboral.