RESOLUCIÓ CONSENSUADA

La mediació concursal ofereix la possibilitat de tenir una segona oportunitat.

Accediu al formulari de sol·licitud i recordeu de complimentar totes les dades que es sol·liciten i adjuntar la documentació que es requereix.

Descarregar formulari de sol·licitud

ALTRES SERVEIS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

ARBITRATGE

Pot ser de dret o d’equitat i resolen experts/es en la matèria.

MEDIACIÓ

Us ajudem a trobar una solució a mida de forma confidencial.