Mediació immobiliària

En la situació d’excepcionalitat generada pel COVID-19 en què es limita la llibertat de mobilitat de les persones, La Cambra ha decidit prestar un servei de mediació específic pel que fa a les situacions de conflicte que es puguin generar en els arrendaments de locals de negoci, tant a nivell comercial i de serveis (comerç, hostaleria, …) com industrials, en aquells casos en què hi hagi una situació de dificultat per part dels arrendataris o arrendatàries per a complir amb el pagament de les obligacions econòmiques del contracte; intentant aconseguir un acord beneficiós per ambdues parts, que permeti el manteniment de l’activitat empresarial.

Accediu al formulari de sol·licitud i recordeu de complimentar totes les dades que es sol·liciten i adjuntar la documentació que es requereix.

Descarregar formulari de sol·licitud

ALTRES SERVEIS DE MEDIACIÓ

MEDIACIÓ CONCURSAL

MEDIACIÓ EMPRESARIAL